Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ενηλίκων, εφήβων και οικογενειών με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ατόμου και κυρίως με σεβασμό στην προσωπικότητα του και την ατομικότητα του.