Υπηρεσίες

Ψυχοθεραπέια και Συμβουλευτική ενηλίκων, εφήβων και οικογενειών καθώς και συμβουλευτική γάμου. Ομάδες αυτογνωσίας.